// Giới thiệu Tiếp sức Mùa Thi 2018

Giới thiệu Tiếp Sức Mùa Thi

21-04-2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 Số: 2206/BGDĐT-GDCTHSSV

V/v tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

 

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, các trường đại học,

 cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.


Căn cứ chương trình phối hợp số 770/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 13/10/2017 giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2017-2018;  Kế hoạch số 49-KH/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 09/5/2018 về việc Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018  với
 chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”; nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tạo mội trường thực tiễn để học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên, giảng viên trẻ rèn luyện, công hiến, trưởng thành, Bộ Giáo dục và Đào tạo  yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm triển khai một số nội dung hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, cụ thể như sau:

1.Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình Tiếp sức mùa thi và 02 Chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ trong ĐVTN là học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả.

1.1. Chương trình “Tiếp sức mùa thi”:

- Thời gian triển khai: Tháng 6 năm 2018 (hoạt động cao điểm từ ngày 24/6 đến hết ngày 27/6/2018).

- Đối tượng tham gia: Sinh viên đang học tập tại các trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm.

- Nội dung hoạt động:

Giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh;  phát các vật dụng hỗ trợ, như: thông tin hướng dẫn, nước uống, đồ ăn nhẹ, bản đồ, đồ dùng học tập phục vụ thi....

Tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham dự kỳ thi.

+ Hỗ trợ tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, các điểm có mật độ giao thông cao gắn với khu vực xung quanh các điểm thi.

- Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền về Chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho học sinh lớp 12; Phối hợp với Hội Sinh viên các tỉnh/thành phố, các tỉnh/thành đoàn rà soát, lập danh sách và hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

1.2. Chiến dịch “Mùa hè xanh”

- Thời gian triển khai: Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2018

- Đối tượng tham gia: cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm, học sinh trường trung cấp sư phạm

Nội dung hoạt động:

Tổ chức hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mớitham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”;  tham gia xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn dân cư;tổ chức các đội trí thức trẻ tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp;  tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh, thiếu niên và nhi đồng …

+  Tham gia các hoạt động xây dựng đô thị văn minh:thực hiện các công trình, phần việc gắn với  bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ý thức gìn giữ cảnh quan, ứng xử văn hóatrong đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn đô thị.

Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậutổ chức các hoạt động triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, trồng mới và chăm sóc cây xanh; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn; các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, làm sạch đẹp khu vực khuôn viên trường học, tu sửa các nhà vệ sinh trong trường học, sân chơi cho thanh niên, thiếu nhi

Tham giacác hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông: duy trì hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt.  

Tham gia các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: Tham gia tổ chức sinh hoạt hè, xây dựng sân chơi, dạy bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích..., chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng, dụng cụ học tập ...

Tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội: Tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện;các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe;tham gia các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa; tham gia chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

+ Tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại Lào, Campuchia.

Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ với các nội dung phong phú, phù hợp để đông đảo học sinh, sinh viên được tham gia.

1.3. Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”

- Thời gian triển khai: Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2018.

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

- Nội dung hoạt động:

+ Tổ chức các đội hình tình nguyện tại chỗ thăm hỏi, chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức các hoạt động thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7; đảm nhận các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

+ Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn; các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, làm sạch đẹp khu vực khuôn viên trường học, tu sửa các nhà vệ sinh trong trường học, sân chơi cho thanh niên, thiếu nhi .

+ Tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập văn hóa hè cho thiếu nhi, các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại các nhà tình thương, mái ấm trên địa bàn.

2. Các nhà trường quan tâm, hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực kinh phí để tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường triển khai hiệu quả Chiến dịch tình nguyện hè năm 2018.

3. Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018, kết hợp thưởng điểm theo Quy chế rèn luyện học sinh, sinh viên.

 Sau khi kết thúc Chiến dịch, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả  về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên), số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và file mềm qua email: nt_huong@moet.gov.vn trước ngày 01/9/2018.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TTg CP. Vũ Đức Đam (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để p/h);

- TW Hội Sinh viên Việt Nam (để p/h);

- Đoàn TN, HSV các tỉnh/thành phố;

- Báo Thanh niên;

Lưu: VT, GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

  

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa

 

Bình luận

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)